Alle børn skal ifølge loven tilbydes et sundt frokostmåltid i deres daginstitution. Frokostmåltidet skal som udgangspunkt betales af forældrene. Vi yder friplads og søskendetilskud af udgiften til frokostordningen på samme måde som den øvrige forældrebetaling.  

Forældrebestyrelsen eller forældregruppen i den enkelte daginstitution kan beslutte, at institutionen ikke skal tilbyde et sundt frokostmåltid. Forældrebestyrelsen eller forældregruppen skal hvert andet år tage stilling til, om deres institution skal fravælge at tilbyde et sundt frokostmåltid.

Frokostordning til vuggestuebørn i Kolding Kommune fra 2020 blevet en forældrebetalt frokostordning. Forældrene i Firkløverets vuggestue har stemt for forældebetalt frokostordning. Forældrene medbringer selv frugt. 

Det vil sige at i daginstitutionen Firkløveret er det børn der er tilknyttet afdelingen Abildvej 1 der er tilmeldt forældrebetalt frokostordning. 

Firkløveret har eget produktionskøkken og vi har en kok ansat til at tilberede frokost til børnene i vores afdeling Abildvej 1.